پست‌ها

ساخت ماده‌ی ناممکن

خواص مکانیکی

سوپرآلياژها یا ابرآلیاژها Superalloys

اونونپنتیم: جدید ترین عنصر کشف شده

پنجره ای آبی برای جلوگیری از اتلاف انرژی

شکل تازه‌ی کربن، قدرتمندتر از گرافن و الماس!

ساخت ماده‌ی ناممکن

كاربرد فناوري نانو در ساختمان‌سازي و ريسک‌هاي آن

شرکت های ایده آل جهت اشتغال از نظر دانشجویان آمریکایی

خواص مكانيكی

آهنگری پودر